Termat e produkteve të përfshira në marketing dixhital

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Faqe web të personalizuara
Domain zyrtar .al / .com / .org / .co / .eu / .biz etj
Subdomain biznese.vip/emrijuaj / realtors.al/emrijuaj
Personal host
Share host
Optimizim strukturim faqe web
Mirembajtje faqe web
Krijim account rrjeti social
Menaxhim account rrjeti social
Marketim account rrjeti social
Share – Subscribes, likes, followers
Krijim kontenti rrjeti social
Krijim menaxhim kontenti rrjeti social
Krijim kontenti blog / website
Krijim menaxhim kontenti blog / rrjeti social
Krijim promovim shkrim biografik
Krijim shkrim informues
Përkthim redaktim teksti për publikim
Marketim postimi në rrjete sociale
Krijim unifikim brendi
Menaxhim monitorim brendi
Krijim logo, simbole vektoriale dhe çdo format publikimi
Realizim set fotografik, individë, biznese, objekte
Foto promovuese dhe artisitike me dron
Montazh foto artistike të ilustruara
Realizim, editim video reklamuese
Realizim, editim video promovuese
Realizim, editim video me dron
Realizim, editim video animime
Virtual Tour 360 informues
Virtual Tour 360 prezantues
Fushata publicitare e-mail marketing
Fushata informuese të targetuara e-mail marketing
News letter periodike
Reklama nëç ONIM (Owen Network Internet Marketing)
Reklama në VIP blogers
Paketë reklamuese për biznese në shitje
Video reklamuese për biznese në shitje
Video prezantuese për biznese në shitje
Faqe web zyrtar për biznese në shitje
Virtual tour 360 për biznese në shitje
Online marketing për biznese në shitje
Menaxhim përfaqësimi për biznese në shitje
Pakete reklamuese për vila në shitje
Video reklamuese për vila në shitje
Video prezantuese për vila në shitje
Faqe web zyrtar për vila në shitje
Virtual tour 360 për vila në shitje
Online marketing për vila në shitje
Menaxhim përfaqësimi për vila në shitje
Pakete reklamuese për prona luksoze në shitje
Pakete reklamuese për prona luksoze në shitje
Video prezantuese për prona luksoze në shitje
Faqe web zyrtar për prona luksoze në shitje
Virtual tour 360 për prona luksoze në shitje
Online marketing për prona luksoze në shitje
Menaxhim përfaqësimi për prona luksoze në shitje

Më shumë postime në Portik.al

No Thoughts on Termat e produkteve të përfshira në marketing dixhital

Shkruani komentin tuaj

Më mbaj të informuar mbi të rejat më të fundit.