Krijim dhe mirëmbajtje faqe interneti

Ҫfarë duhet të dini më shumë për marketingun dixhital

PAMM Studio > Cfarë ofrojme

Marketingu Dixhital

Faqe përfaqësuese për persona publik VIP

Shërbimet e marketingut

Faqe zyrtare web për biznese dhe KOMPANI

Rrjetet sociale

Web profesional për shitje online PRODUKTE

Pyetje përgjigje

Mirëmbajtje dhe reklamimin e faqes WEBSITE

Projektet tona më të fundit

Renis Gjoka

Renis Gjoka është një nga këngetarët më të sukseshëm e më të kërkuar të momentit. Tashmë me një karrierë të gjatë artisitke, emri i tij është rradhitur mes më të mëdhenjve të muzikës shqiptare

Vizito >>

Faqe përfaqësuese për persona publik VIP

Faqe përfaqësuese për persona publik VIP është një ofertë e veçantë me interes dypalësh.

Të jesh një figurë në qëndër të vëmendjes publike është një mision i vështirë po aq sa edhe ta prezantosh këtë figurë në mënyrën e duhur. 

PAMM Studio, ofron ekskluzivisht një ofertë shumë të veçante për të gjithë individët që kanë krijuar imazhin e tyre publik si VIP ose aderojnë përmes punës tyre për tu bërë një figurë publike e njohur dhe e respektuar.

Imazhi i kuruar në mënyrën më të mirë të mundëshme profesionale, merr vëmendjen tonë maksimale për ta përfaqësuar në një faqe web zyrtare me Emrin, Simbolin dhe çdo gjë Individuale që ju përfaqësoni.

Ҫfarë e bën të veçantë për ju krijimi faqes web?
Siç edhe mund ta lexoni në materialet e blogut tonë Informohu, ka një diferencë shumë të rëndësishme midis rrjeteve sociale në përgjithësi dhe faqes web në veçanti.

Ndërsa rrjetet sociale janë si një thirrje kalimtare që e dëgjojnë vetëm ato që kapin çastin, faqa web është gjithmonë aty për Ju dhe Ndjekësit tuaj.

Në faqen web kthehesh e rikthehesh sa herë të duash duke shfletuar dhe ndjekur çdo gjë zyrtare ofruar nga ju. Mesazhet tuaja janë gjithmonë aty si një galeri moderne për të ofruar gjithshka dhe në mënyrën më të mirë të mundëshme duke krijuar edhe një material pafund për rrjetet tuaja sociale. Faqa juaj web e harmonizuar me rrjetet sociale gjeneron benefite shumë më të mëdha nga sa ju e mendoni

Jemi të hapur për bashkëpunim dhe bashkëpunimi ynë shkon përtej krijimit të një faqe zyrtare web.

Krijimi i një imazhi të unifikuar ne të gjitha mediat dixhitale dhe rrjetet e ndryshme sociale fokuson marken tuaj individuale që ju bën aq të ndryshëm dhe në qendër të vëmendjes për të gjithë audiencën tuaj dhe publikun në përgjithësi.

Mos ngurroni të na kontaktoni, bashkëpunimi dypalësh sjell interes të dyfishtë

Projektet e faqeve te biznesit

Faqe zyrtare web për biznese dhe kompani

Faqe interneti për Bizneset,  për kompani dhe firma të ndryshme prodhimi ose shërbimesh si edhe për produktet e tyre

Të ndërtosh dhe manaxhosh një sipërmarrje biznesi është aftësi e juaja në tërësinë e plotë të fjalës menaxhim. 

Nëse flasim për suksesin tuaj dhe prezantimin e tij, kjo është aftësi e jona.

PAMM Studio – Imazhi i suksesit tuaj

Kurojmë dhe prezantojmë denjësisht imazhin dhe vizionin tuaj të biznesit për tju sjellë më shumë klientë dhe të fitime

Ofrojmë ekskluzivisht një ofertë shumë të veçante për të gjithë sipërmarësit që kanë ndërtuar biznesin e tyre

Imazhi juaj i biznesit i kuruar në mënyrën më të mirë të mundëshme profesionale, merr vëmendjen tonë maksimale për ta përfaqësuar në një faqe web zyrtare me Emrin, Simbolin dhe çdo gjë  që ju përfaqësoni.

Ҫfarë e bën të veçantë për ju krijimi faqes web?
Siç edhe mund ta lexoni në materialet e blogut tonë Informohu, ka një diferencë shumë të rëndësishme midis rrjeteve sociale në përgjithësi dhe faqes web në veçanti.

Ndërsa rrjetet sociale janë si një thirrje kalimtare që e dëgjojnë vetëm ato që kapin çastin, faqa web është gjithmonë aty për Ju dhe Ndjekësit tuaj.

Në faqen web kthehesh e rikthehesh sa herë të duash duke shfletuar dhe ndjekur çdo gjë zyrtare ofruar nga ju. Mesazhet tuaja janë gjithmonë aty si një galeri moderne për të ofruar gjithshka dhe në mënyrën më të mirë të mundëshme duke krijuar edhe një material pafund për rrjetet tuaja sociale. Faqa juaj web e harmonizuar me rrjetet sociale gjeneron benefite shumë më të mëdha nga sa ju e mendoni

Jemi të hapur për bashkëpunim dhe bashkëpunimi ynë shkon përtej krijimit të një faqe zyrtare web.

Krijimi i një imazhi të unifikuar ne të gjitha mediat dixhitale dhe rrjetet e ndryshme sociale fokuson marken tuaj individuale që ju bën aq të ndryshëm dhe në qendër të vëmendjes për të gjithë audiencën tuaj dhe publikun në përgjithësi.

Mos ngurroni të na kontaktoni, bashkëpunimi dypalësh sjell interes të dyfishtë

Projektet website profesionale

Website profesional për shitje produkti online

 

Ҫfarë e bën të veçantë për ju krijimi faqes web?
Siç edhe mund ta lexoni në materialet e blogut tonë Informohu, ka një diferencë shumë të rëndësishme midis rrjeteve sociale në përgjithësi dhe faqes web në veçanti.

Ndërsa rrjetet sociale janë si një thirrje kalimtare që e dëgjojnë vetëm ato që kapin çastin, faqa web është gjithmonë aty për Ju dhe Ndjekësit tuaj.

Në faqen web kthehesh e rikthehesh sa herë të duash duke shfletuar dhe ndjekur çdo gjë zyrtare ofruar nga ju. Mesazhet tuaja janë gjithmonë aty si një galeri moderne për të ofruar gjithshka dhe në mënyrën më të mirë të mundëshme duke krijuar edhe një material pafund për rrjetet tuaja sociale. Faqa juaj web e harmonizuar me rrjetet sociale gjeneron benefite shumë më të mëdha nga sa ju e mendoni

Jemi të hapur për bashkëpunim dhe bashkëpunimi ynë shkon përtej krijimit të një faqe zyrtare web.

Krijimi i një imazhi të unifikuar ne të gjitha mediat dixhitale dhe rrjetet e ndryshme sociale fokuson marken tuaj individuale që ju bën aq të ndryshëm dhe në qendër të vëmendjes për të gjithë audiencën tuaj dhe publikun në përgjithësi.

Mos ngurroni të na kontaktoni, bashkëpunimi dypalësh sjell interes të dyfishtë

Oferta per mirmbajtje

Mirëmbajtje dhe reklamimin e faqes tuaj web

Në faqen web kthehesh e rikthehesh sa herë të duash duke shfletuar dhe ndjekur çdo gjë zyrtare ofruar nga ju. Mesazhet tuaja janë gjithmonë aty si një galeri moderne për të ofruar gjithshka dhe në mënyrën më të mirë të mundëshme duke krijuar edhe një material pafund për rrjetet tuaja sociale. Faqa juaj web e harmonizuar me rrjetet sociale gjeneron benefite shumë më të mëdha nga sa ju e mendoni

Jemi të hapur për bashkëpunim dhe bashkëpunimi ynë shkon përtej krijimit të një faqe zyrtare web.

Mos ngurroni të na kontaktoni, bashkëpunimi dypalësh sjell interes të dyfishtë

Më mbaj të informuar mbi të rejat më të fundit.