Pagesat online për internetin

Pagesa online ne internet. Interneti ka marrë vendin e tij krahas telefonit dhe televizionit si një pjesë e rëndësishme e jetës së njerëzve. Konsumatorët përdorin internetin në dyqan, banka dhe të investojnë online. Shumica e konsumatorëve përdorin karta krediti ose debiti për të paguar për blerje online. Por metoda të tjera të pagesave online eshte edhe “E-purse”,qe dita dites po bëhen më të zakonshme. Komisione Federal I Tregtise (FTC) dëshiron qe tju njoftoj ,që ju të dini rreth këtyre teknologjive të pagesave dhe si për të bërë transaksionet tuaj sa më të sigurt që të jetë e mundur. Mbani këto këshilla në mendje si dhe format e tjera të tregtisë elektronike, si transaksionet me ane te celularir dhe teknologjija pa tela(wireless) ,qe të gjitha I keni ne dispozicion .
Sistemi Online i pagesave
Një numër i madh i mekanizmave te pageses i bazuar në Internet janë krijuar në vitet e fundit. Edhe pse disa prej përpjekjeve pioniere u zhduken pasi dështimituan për të fituar pranimin e mjaftueshem. Shumica e këtyre mekanizmave kërkonin përdorimin e një pale të tretë. Për të shërbyer si një ndërmjetësues në transaksionin. Varësisht nga mekanizmi, ndërmjetës mund të ketë një marrëdhënie kontraktuale me blerësin, shitësin , ose të dyja. Në disa raste, njëra palë nuk mund edhe të jenë të vetëdijshëm se një ndërmjetës është duke u përdorur. Përparësitë kryesore të metodave të pagesës online janë komoditeti dhe efikasiteti. Për shembull, një shërbim I pageses online mund të mundësojë një blerësi për të blerë mallra nga një individ nga creditcard. Duke shkaktuar shitësi për të transportuar mallrat menjëherë në vend se në disa ditë ose javë më vonë. Disa prej këtyre shërbimeve tarifa t I kane shume te larta që janë të krahasueshme ose shumë se shpenzimet e kartës së kreditit të përpunimit. Por të tjerët janë më pak të shtrenjtë bile ndonjëherë edhe me të lirë. Megjithatë, për shkak shërbimet online të pagesave janë kryesisht të parregulluara me ligj të drejtat e blerësit dhe shitësit janë të kontrolluara përgjithësisht nga kushtet e çdo ofrues.
Çka është pagesa elektronike?
Është një sistem që lejon online pagesat mes palëve duke përdorur një zëvendësanëtar elektronike të një tenderi financiare. Zëvendësues elektronik është i mbështetur nga institucionet financiare ose të ndërmjetës te cilit I besojn te dy palet edhe shitesi edhe bleresi. Qëllimi është të veprojn si një formë alternative të pagesës me para fizike, kontrolloni ose tenderit të tjera financiare. Gjendja e tanishme e pagesave online: – Mundësit per te paguar online janë në rritje edhe pse ngadalë. -Lojrat e reja po hyjnë në tregun online. -Varieteteve të mekanizmave dhe pajisjeve per pagesat online – shtet krijimin e kaosit -Infrastruktura për pagesa online është kompleks dhe i shtrenjtë për të vendosur paisjet e duhura neper qendra te qytetece,sheshe etj. -Mungesa e miratimit në masë kritike dhe pranimit -Online pagesa është e vështirë për të zbatuar në nivel global Definuar si “Touch point” ku një transaksion i pagesës është inicuar dhe mund të ekzekutohet me anë të kanaleve të ndryshme bazuar në internet, kiosqeve, sensorë me kontakt nga afërsia, telefonat celularë p.sh. celular, PDA.
Karakteristikat e pagesave online.
Një gamë e gjerë e sistemeve është zhvilluar për pagesat online.Analiza e sistemeve të pagesave online në këtë raport ndjek skemën në figurën. Ajo është e ndarë në sistemi të monedhës elektronike dhe sistemi i bazuar ne llogari elektronike. Sistemi I bazuar ne llogari lejojnë pagesën nëpërmjet një llogarie ekzistuese të personalizuar (zakonisht një llogari bankare), ndërsa sistemet te monedhes elektronike lejojnë pagesën thjesht nëse paguesi ka sasinë e duhur të monedhës elektronike.

Pesë format e ndryshme të sistemeve të bazuara në llogari janë përshkruar:

kartat e kreditit,
kartat e debitit,
sisteme të ndërmjetësuar,
pagesën celular dhe sistemet e llogarisë telefonike, dhe
pagesat nëpërmjet sistemit bankar online.
Sistemet elektronike të monedhës mund të ndahet në

kartë smart dhe
sistemet e parave online.
Ne fokusi i kësaj pune është tendencat e fundit në pagesat online. Qëllimi i kësaj përmbledhje nuk përfshin mekanizma offline pagesave të tilla si të holla për të dorëzimit. Gjithashtu, duke përfshirë aspekte të caktuara grumbullimi nuk janë të mbuluara në detaje. Ky seksion jep një përmbledhje të karakteristikave të sistemeve të ndryshme të pagesave online, shkurtimisht përshkruan veçoritë e tyre fillestare dhe krahasimet midis sistemeve.Diskutimi mbulon karakteristikat zgjedhura përmbledhura në Kutinë 1 duke u fokusuar në zbatueshmërinë, lehtësinë për të marrë, lehtësinë e përdorimit, dhe koston. Instrumentet e pagesave elektronike ne internet jane përcaktuar si medium në të cilat vlera njihet në një transaksion ne pagese card bazë të tilla si:

Kartat e kreditit (blej tani, paguaj më vonë), të
Kartat e debitit (blej tani, paguaj tani).
Kartat e kreditit janë përdorur gjerësisht për të paguar online. Fillimisht ka qenë pak veshtire përshtatja nga kredit kartat me kodet shtesë të sigurisë në pagesa në internet. Por e reja, tiparet më të sigurt kanë qenë shtuar për mbrojtjen e transaksioneve. Një ndryshim i madh midis pagesave online dhe offline është se te ato online në internet nuk ka një kopje fizike e kartës nuk I është dhënë dhe tregtarit nuk ka marrë një nënshkruar, ose të ngjashme, konfirmim nga konsumatori. Gjithashtu, ndërsa të gjitha transaksionet offline jeni i autorizuar kjo nuk është rasti për të gjitha blerjet online (sidomos me bizneset e vogla,) edhe pse legalizuara dhe të verifikimit teknologjive kanë rritur aftësinë e transaksioneve me saktësi Autorizues.

Karakteristikat

1.Zbatueshmëria: Kartë krediti kane një rrjet të gjatë duke u krijuar dhe siguruar përdoruesve dhe tregtarëve Zbatueshmëria e përhapur dhe një bazë të madhe përdorues për transaksione të llojeve më të madhe. Megjithatë, tarifat për kartë krediti për pagesat e vogla janë relativisht të larta, një fakt që i bën kartat e kreditit më pak i përshtatshëm për pagesë eshte Sistemi për micropayments. Një mënyrë e mundshme e përshtatjes kartat e kreditit për micropayments është duke i përdorur zgjidhje kumulative ose grumbullimi pagesës (shih diskutimin mbi micropayments). Një tjetër kufizim lind për person-to-person i pagesave si një shitës ka nevojë për një llogari tregtare me kompaninë kartë krediti për të pranuar pagesa dhe ky opsion mund të mos jetë e mundur për transaksione të rastit apo bizneset e vogla.

2.Lehtësia për të marrë. Një nga avantazhet kryesore të përdorur kartat e kreditit për pagesë në internet është se konsumatori nuk ka nevojë për të marrë ndonjë shtesë hardware ose software dhe nuk ka nevojë për më tej Regjistrimi me palët e treta. Megjithatë, disa segmente të blerësve potencialë nuk mund të jenë të ligjshëm për këtë Metoda e pagesës. Për shembull, në rritje të shpejtë tregun e online te lojrave, një e treta e lojtarëve janë më pak se 18 vjeç. Ato nuk mund të ketë një kartë krediti sepse kushtet minimale financiare duhet të jenë të përmbushur (OECD, 2004d) .11 Më e rëndësishmja, në disa ekonomi në zhvillim, ku kartat e kreditit nuk janë përhapur, sistemi nuk mund të jetë më e përshtatshme për pagesat online.

3.përgjegjesi Gama e sistemeve të pagesave që bien nën mbrojtjen legjislativ ndryshon gjerësisht në të gjithë vendet. Në Danimarkë, për shembull, legjislacioni i mbulon të gjitha kartat e pagesës, në krahasim, në Shtetet e Bashkuara mbrojtja më e rëndësishme është për kartat e kreditit, si rrezik bëhet nga ofruesit e kartave (OECD, 2002a) Prandaj, në disa vende konsumatorët që dëshirojnë të përdorin. pagesa alternative do të thotë për të shmangur transferimin e informacionit kartë krediti në internet mund të heqin dorë konsiderueshme kartë-kreditit lidhur me garancitë për mbrojtjen e konsumatorit duke përdorur këto mjete.
Sipas specialistëve të ndryshme të industrisë, opsion pagesë të është një nga përparësitë kyçe të kartave të kreditit mbi sistemeve të pagesave të tjera, dhe pagesat alternative shpesh nuk ofrojnë atë. Nga ana tjetër, shumica e pagesave alternative janë ofruar nga palë të treta, të cilët mund të ofrojnë mbrojtje të fortë të informacioneve të konsumit, dhe po bëhen gjithnjë e më konkurrues në strategjitë e tyre pagesë të detyruar për të dy konsumatorët dhe tregtarët.

4.Anonymity Në përgjithësi, duke përdorur një kartë krediti do të thotë duke paguar nëpërmjet një llogarie të identifikueshme dhe duke humbur kështu anonimitetin. kartë krediti numrat e llogarisë, të cilat janë specifike për transaksione individuale. Në këtë proces pagese, identiteti i blerësit është fshehur nga shitësi dhe vetëm banka blerësit mban një rekord të blerësit. Si te blerësit e zakonshme numër i i kartës kreditit nuk i jepet tregtarit kjo siguron një nivel shtesë të sigurisë. Citibank SHBA ofron këtë shërbim falas për klientët e saj dhe gjithashtu ofron USD 0 detyrimet për akuza të paautorizuar për konsumatorët nëse ata paguajnë nëpërmjet këtij shërbimi.

Kartelat e debitit Pagesat Debit kardes tërhiqen direkt nga llogaria bankare dhe jo nga një ndërmjetës llogarie në kontrast me kartat e kreditit. Kjo mund të bëjë me të vështirë për konsumatorët për të trajtuar një mosmarrëveshje / pagesë të, pasi nuk është zakonisht ka mbrojtje shtesë të fondeve në një llogari të debitit. Pasi fondet janë tërhequr, ata janë të vështirë për të kthyer se sa me një kartë krediti. Gjithashtu, për pagesat e debitit një kartë fizike dhe / ose duke ofruar një numër të kartave nuk është shpesh e nevojshme, një numër i llogarisë mund të jetë e mjaftueshme. Përveç këtyre dallimeve, mekanizmi i pagesave është i krahasueshëm me transaksionet me kartë krediti.

Karakteristikat

Kartat e debitit të kanë një përhapje të konsiderueshme te përdoruesit, të cilat në shumicën e vendeve është më i lartë se numri i përdoruesve të kartave të kreditit në varësi të rregullimit financiar dhe kushtet që i bashkëngjiten kartës së lëshimit të kredisë. Megjithatë, pagesa EBIT kartë nuk është në përgjithësi si e përhapur në Web faqet tregtare si kartë krediti pagesat, aplikimi i tyre është i kufizuar kryesisht për pagesat kombëtare, për shkak të strukturave kombëtare, operacioneve dhe rregullimin e sistemeve bankare, dhe ata nuk e adresojnë kërkesën për pagesat ndërkombëtar.

Gjithashtu struktura e tyre me kosto (si për kartat e kreditit) nuk është më e përshtatshme për realizimin e një-off micropayments. Është përsëri e domosdoshme për të siguruar SSL për transaksion, si dhe për tregtarët dhe konsumatorët për të marrë masat e nevojshme të sigurisë. Bankat shpesh të imponojnë kërkesa të forta identifikuese për pagesat e debitit dhe siguria e tyre i përgjithshëm është gjetur të jetë më i lartë se sa për pagesat e zakonshme të kartës së kreditit.
Mbajtësit e kartës së debitit janë më pak të mirë të mbrojtur në aspektin e legjislacionit se mbajtësit e kartës së kreditit (OECD, 2002a). Për shembull, ekziston një mungesë e mbrojtjes të veçantë në rast të pa-dorëzuar mallrave ose shërbimeve, DSTI / ICCP / IE (2004) 18/REV120 sidomos në Shtetet e Bashkuara, Austria, Kanadaja, Greqia dhe Mbretëria e Bashkuar. Për më tepër, pasi kjo është një llogari të bazuar kartë pagesa, ajo zakonisht nuk lejon për pagesat anonime.

Applicability. Shërbimet për Ndërmjetësim ofrojnë metoda të kënaqshme e pagesës për qëllime të tilla si ankandeve online; ata lejojnë transferet person-to-person ku shitësi nuk ka nevoje të regjistrohet si një tregtar (si e nevojshme për të pranuar pagesa me kartë krediti). Si shërbime ndërmjetësuese mbështeten në rrjetet e pagesave të përcaktuara, ata përfitojnë nga një rrjet tashmë ekzistues.Funksioni i pagesave mundet gjithashtu të përdoret gjithnjë e më shumë në fusha të tjera, p.sh. për disa dotcoms, për të paguar taksat në vende të caktuara, për të siguruar bono dhuratë, shitjet muzikës në linjë , etc.20
Në shembullin e shitësit PayPal si dhe blerësit të kërkojë një llogari me shërbimin, dhe madhësia e rrjetit të përdoruesit është e rëndësishme. Vetëm pak shërbime ndërmjetësuese duket se kanë kapërcyer këtë pengesë, për shumë ofruesve ai vazhdon, edhe PayPal përballet me një rrjet të kufizuar jashtë ankandit të lidhura me (eBay dmth) pagesat dhe jashtë Shteteve të Bashkuara.

E-commerce Gjatë viteve, kartat e kreditit janë bërë një nga format më të zakonshme të pagesës për e-commerce transaksioneve. Në Amerikën e Veriut pothuajse 90% e transaksioneve online B2C janë bërë me këtë lloj pagese. vazhdon të shpjegojë se do të jetë e vështirë për një shitës me pakicë online për të vepruar pa mbështetjen e kreditit dhe debiti kartat për shkak të përdorimit të gjerë të tyre .
Masat e shtuara të sigurisë përfshijnë përdorimin e numrit të kartës së verifikimit (CVN) i cili zbulon mashtrimin duke krahasuar numrin e verifikimit të shtypura në strip me nënshkrimin në anën e pasme të kartës me informacion mbi dosjen me zotëruesin e kartës së lëshimit nga banka. Edhe tregtarët onlinjë duhet të përputhen me rregullat e rrepta të përcaktuara nga ana e kreditit dhe debiti kartës se lëshuesve (Visa dhe MasterCard) kjo do të thotë që tregtarët duhet të ketë protokoll të sigurisë dhe procedurave në vend për të siguruar transaksione më të sigurta. Kjo mund të përfshijë edhe të paturit e një çertifikate nga një autoritet i certifikimit të autorizuar (AK), i cili ofron infrastrukturë PKI për kredi sigurimin dhe debiti transaksione kartë.

Pavarësisht Oshen ky përdorim i përhapur i debit kartave në Amerikën e Veriut, ka ende një numër i madh i vendeve të tilla si Kina, India dhe Pakistani që kanë disa probleme për të kapërcyer në lidhje mesigurine e kartë krediti . Ndërkohë, përdorimi i Smart është bërë jashtëzakonisht popullor. Nje SmartCard është e ngjashme me një kartë krediti, por ajo përmban një mikroprocesor ngulitur 8-bit dhe perdor para elektronike që transferet nga karta e konsumatorëve për te shitësit e pajisjes. Një iniciativë popullore SmartCard është SmartCard VISA. Duke përdorur SmartCard VISA ju mund të transferoni para elektronike në kartën tuaj nga llogaria juaj bankare, dhe pastaj ju mund të përdorni kartën tuaj në shitësit të ndryshme dhe në internet. Ka kompani që mundësojnë transaksionet financiare për të ndodh në lidhje me internet, të tilla si PayPal.
Shumë nga mediaries lejojë konsumatorët për të krijuar një llogari të shpejtë, dhe për të transferuar fondet në llogaritë on-line e tyre nga një llogari bankare tradicionale (zakonisht nëpërmjet transaksioneve ACH), dhe anasjelltas, pas verifikimit të identitetit të konsumatorit dhe autoritetin për të hyrë në bankë të tillë llogaritë. Gjithashtu, mediaries mëdha tej lejojnë transaksione për dhe nga llogaritë e kartës së kreditit, edhe pse veprime të tilla të kartës së kreditit janë vlerësuar zakonisht një tarifë (ose të marrësit ose të dërguesit) të mblidhte taksat e transaksioneve të ngarkuara me ndërmjetësuese. Shpejtësia dhe thjeshtësia me të cilën cyber-ndërmjetësuese llogaritë mund të krijohet dhe të përdoret kanë kontribuar në përdorimin e tyre të gjerë, edhe pse rreziku i, abuzimi ne vjedhje dhe të tjera probleme me përdoruesit e pakënaqur shpesh është e lidhur me ta duke akuzuar vetë mediariese per sjellje gabuar.

Sfidat

Ecommerce sfidat që ndikojnë tek individët,tek bizneset ne vende ndryshojnë në një masë të madhe në varësi të nivelit të dijes, qasje në kryeqytet, infrastruktura mbështetëse dhe sfidat lokale gjeografike.Kompleksiteti i biznesit online garanton një qasje individuale. Një kompani me një biznes ekzistues në internet ka gjasa që të përballet me një grup të veçantë. Për një kompani apo individ në kërkim për të marrë të përfshirë në ecommerce sfida internet lidhur me krijimin e një prani online është qëllimi dhe kufizohet nga nje infrastrukture teknike të projektimit ” di se si”.
Konsiderata kosto të lindin si pasojë e natyrshme e ndërtimit të një qasje profesionale. Kompanitë që nuk janë të specializuar në shtëpi personale duhet të punësojë apo të prokurojë këshillat e nevojshme. Një individ me aftësi dhe përvojë do të jetë në gjendje për të vlerësuar kërkesat e biznesit dhe udhëhequr kompaninë drejt një zgjidhje përkatëse. Pa teknike ‘e ​​di se si “, apo një vetëdije e kërkesave teknike dhe të biznesit, një kompani mund të përfundojnë me një njeri që nuk përshtatet zgjidhje. Përfitimet e siguruar këshilla të kualifikuar mund të ndihmojnë në tejkalimin e sfidave te tregtise fillestare. Në vendet më pak të zhvilluara të tilla si Rusia, sfidat ne internet ballafaqohen me kompanitë dhe individët shtrihet përtej vetëdijes arsimore. Me një përqindje të lartë të konsumatorëve që veprojnë pa kartat e kreditit, kjo dampens entuziazmin për ecommerce dhe kufizon tregun në dispozicion. Telekomunikacionit të varfër dhe infrastrukturës postare të krijuar një grup të veçantë të sfidave logjistike. Sa here qe paraqitet ceshtja e sigurise dhe e besimit ajo gërryen besimin e konsumatorëve. Kështu qe ne Rusi tregtia sfidohet dhe mund të jenë pak më të ndryshme nga ato të cilat ballafaqohet operatorëve të themeluar apo bizneset në vendet e zhvilluara mirë. Siguria ne tregeti është një nder sfidat me te medha me të cilat përballen bizneset në një shkallë globale.Me përhapjen e mashtrimit në internet raportuar nga media, vjedhjet e identitetit dhe të kompromisit të bankave dhe sistemet online të transaksioneve, konsumatorët mund të jenë të gatshëm për të përqafuar teknologji të re transaksion. Prandaj është një sfidë e vazhdueshme për autoritetet dhe bizneset për të rritur nivelet e sigurisë për të ndikuar në nivelin e besimit të konsumatorëve. Protokollet e sigurisë të miratuara nga korporatat janë duke u përmirësuar, por kjo kërkon një qasje të qëndrueshme dhe të përkushtuar për të fituar besim të gjerë ne pel bazë të konsumit. Kompanitë të themeluara janë gjithmonë në kërkim të mënyrave të reja për të tërhequr klientët online. Promovimi Online është një sfidë ecommerce. Duke punuar se cilat kanale, të dyja online dhe offline, të cilat mix marketingut apo strategji për të përdorur është fokusi i një race të ri të sipërmarrësve online të cilët janë Wired të sjelljes njohës blerëse të konsumatorëve.Ecommerce sfidat ballafaqohen nga biznesi dhe individët janë të gjerë dhe të larmishme dhe ndryshim në përgjigje të, tregu peizazhit dhe arsimore nivelet e ndërgjegjësimit.

Rreziqet

Efikasiteti dhe komoditet duket të jenë motivet kryesore për blerësit dhe shitësit për të përdorur sistemet e pagesave në internet dhe, ndonëse në një masë më të vogël, faktorët që dallojnë sistemet nga njëri-tjetri. Karakteristikat tjera relevante esenciale përfshijnë sigurinë besueshmërinë dhe përfundimit. Pagesa Online mundësojë transaksione të përfundojë më shpejt dhe shpesh me më pak përpjekje. Një blerës që ka konkurruar në dhe fitoi një artikull në një ankand site online mund të paraqesin pagesën nëpërmjet web jo me postë.
Shitësi menjëherë merr pagesën ose, në rastin e BidPay dhe shërbimet online ruajtje njoftimit se pagesa është bërë dhe autorizimin për të proceduar me transaksion. Kështu shitësi mund të bej blerje të mallrave menjëherë dhe jo duke pritur disa ditë për të marrë pagesën, ose ndoshta më shumë për një kontroll të qartë. Shërbime Online pagesës janë veçanërisht të mirë të përshtatshme për transaksione ndërkombëtare ku mailing një instrument pagese do të marrë edhe më shumë dhe ka gjasa të përfshijë transaksion shtesë dhe koston e konvertimit. Megjithatë, ndërsa pranimi i pajisjeve të pagesës tradicionale është gati universal, shumë blerës dhe shitësit nuk e përdorni shërbime online pagesës.Përveç nëse të dyja palët bien dakord për të përdorur një shërbim online pagesës dhe të bien dakord mbi të cilin shërbim të veçantë për t’u përdorur, një transaksion ka gjasa të përfundojë duke përdorur një pajisje tradicionale pagesës.Kostoja është një tjetër shqetësim, por, çuditërisht, nuk duket të jetë si pajisje kryesore të pagesës tradicionale me homologët e tyre online. Për shërbimet e pagesave online, shitësi zakonisht kontratat me shërbimin dhe paguan tarifën e transaksionit. Ndërsa blerësi është zakonisht i vetëdijshëm se një palë e tretë të shërbimit pagesa është duke u përdorur, blerësi në përgjithësi nuk duhet të jetë një përdorues të regjistruar të shërbimit dhe nuk mund edhe të jenë të njohur me tarifat e saj të transaksionit. Shitësit mund të shikoni këto kosto si të krahasueshme me koston e përpunimit forma të tjera të pagesës, ose, ndoshta më shumë gjasa, mund të besojnë se pranimi pagesat online rrit kërkesën nga ofertuesve të mundshëm për mallrat e tyre. Shumica e shitësit me sa duket të kuptojnë tarifat e ngarkuara nga shërbimet e pagesave online dhe duket të jetë disi më të ndjeshëm ndaj dallimeve në tarifat e ngarkuara nga shërbimet konkurrente. The Risks of E-Commerce Në biznesin tradicional të shitjes me pakicë, konsumatorët pranojë rreziqet e përdorimit të kartave të kreditit në “tulla dhe llaç” ne dyqane sepse ata mund ta shohin dhe prekin mallin dhe të bëjë gjykime në lidhje me dyqanin. Në internet, pa këto sinjal fizike, ajo është më e vështirë për konsumatorët për të vlerësuar sigurinë e biznesit tuaj. Gjithashtu, kërcënime serioze të sigurisë kanë dalë: Kostot e rreme qe jane aq të ulëta per krijimin e Web faqes dhe lehtësinë e kopjimit te faqeve ekzistuese e bën atë shumë e lehtë për të krijuar faqet e paligjshme që duket se do të operohet nga organizata të themeluara. Në fakt, hakeret vazhdimisht kanë marrë ilegalisht numrat e kartës së kreditit duke imituar dukjen e Web faqeve profesionale që imiton bizneset e ligjshme. Zbulimi i paautorizuar-Kur informacioni transaksion është transmetuar “në të qartë”, pa sigurin e duhur dhe enkriptimin, hakerat mund të ndërpres transmetimet për të marrë informacionet e ndjeshme te konsumatorëve si të dhënave personale dhe numrat e kartës së kreditit. Veprim të paautorizuar Një klient i pakënaqur konkurrent ose mund të ndryshojë një faqe interneti në mënyrë që ajo keqfunksionoj ose nuk pranon shërbimet e klientëve të mundshëm. Data ndryshim-Përmbajtja e një transaksioni nuk mund vetem të kapet, por edhe ndryshohet gjatë rrugës, ose me keqdashje ose aksidentalisht.. Emrat e përdoruesve, numrat e kartës së kreditit, si dhe shumat e dërguara me dollar pa sigurinë e duhur dhe pa enkriptim të gjitha janë të prekshme për ndryshim të tillë. Zgjidhja Trust: Certifikata SSL legalizuara.Në epokën e biznesit elektronik autentifikimi Sockets Secure Layer (SSL) certifikatat digjitale sigurojnë identitetin vendimtar në internet dhe sigurinë për të ndihmuar në krijimin e besimit midis palëve të përfshira në transaksione online mbi rrjetet digjitale.Konsumatoret duhet siguruar qe jane duke komunikuar ne website te verteta dhe se informatat qe dergojne me ane te web shfletuesve qendrojn private dhe konfidenciale.

Për më tepër informacion ju mund të klikoni në linkun përkatës (kliko këtu).
Mund të na ndiqni ose shkruani në rrjetet tona sociale: 
Facebook / Instagram / Linkedin / Twitter / Youtube / Google.maps
Ose na kontaktoni drejtpërdrejtë në numrin tonë +355 67 67 00 006 mob dhe whatsapp

Shënim: Tekst i shkruar dhe publikuar nga PAMM Studio e cila sipas ligjit për krijimtarinë dhe të drejtat e autorit rezervon të drejtat e autorit (copy right)

© PAMM Studio October 2023

Previous slide
Next slide

Më mbaj të informuar mbi të rejat më të fundit.

OfertA PAMM

Krijim faqe interneti

147 

nisur me

Open chat
1
Scan the code
Përshëndetje!
Nëse keni pyetje, na kontaktoni