Krijim dhe ilustrim vizual të çdo ideje apo projekti

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Ju jeni përgjegjës për një projekt. Kjo është e mrekullueshme! Para se të filloni në të vërtetë projektin tuaj, do t’ju duhet një plan projekti.

Ndërsa mund të jetë joshëse të hidheni menjëherë në projektin tuaj dhe të kuptoni gjërat ndërsa ecni përpara, do të keni rezultate shumë më të mira nëse krijoni më parë një plan projekti. Pa një plan themelor të projektit, ju mund ta gjeni ekipin tuaj pa drejtim, ose më keq të drejtohet në drejtime të shumëfishta.

Në menaxhimin e projektit, procedimi pa një plan të projektit ju lë në rrezik të tejkaloni burimet e disponueshme dhe të mos arrini qëllimet e klientit. Një plan i projektit siguron që të gjithë aktorët të ndajnë të njëjtin vizion, vendos qëllime të matshme për projektin tuaj, vendos një komunikim të qëndrueshëm midis anëtarëve të ekipit dhe palëve të interesit, dhe shërben si themeli për transparencën e projektit. Pa të, ju jeni duke vendosur veten dhe ekipin tuaj për dështimin e projektit.

Ndoshta e keni bërë këtë për një kohë ose ndoshta ky është projekti juaj i parë i madh dhe thjesht keni google “si të shkruani një plan të projektit”. Sido që të jetë, ne jemi këtu për t’ju ndihmuar.

Çfarë është një plan projekti?
Një plan i projektit, i njohur gjithashtu si plani i menaxhimit të projektit, është dokumenti që përshkruan se si projekti do të ekzekutohet, monitorohet, kontrollohet dhe mbyllet. Kjo përshkruan objektivat dhe qëllimin e projektit dhe shërben si një pikë referimi zyrtare për ekipin e projektit, kompaninë më të madhe dhe palët e interesit.

Është krijuar gjatë fazës së planifikimit të projektit dhe është një përmbledhje e disa dokumenteve të tjera. Moreshtë më shumë sesa thjesht një orar ose një listë detyrash, megjithëse përfshin ato gjëra. Plani i menaxhimit të projektit miratohet zyrtarisht në fillim të projektit dhe më pas azhurnohet në mënyrë progresive përgjatë rrjedhës së projektit.

Pse është i rëndësishëm planifikimi i projektit?
Planifikimi i projektit është një fazë thelbësore që vjen menjëherë pas fillimit në fazat e menaxhimit të projektit. Përmes planifikimit të duhur, ju riorganizoni të gjithë projektin në një seri hapash dhe siguroni disponueshmërinë e të gjitha burimeve në kohë.

Kufizimet e projektit siç janë koha, fushëveprimi dhe kostot diskutohen në procesin e planifikimit të projektit dhe planet zbutëse zhvillohen pas identifikimit të rreziqeve të mundshme. Duke krahasuar progresin aktual me planin e projektit, ju gjithashtu mund të monitoroni performancën e ekipit tuaj dhe të ndërmerrni hapat e nevojshëm për ta përmirësuar atë.

Më shumë postime në Portik.al

No Thoughts on Krijim dhe ilustrim vizual të çdo ideje apo projekti

Shkruani komentin tuaj

Më mbaj të informuar mbi të rejat më të fundit.