Përshendetje!

Ju keni aplikuar për Internship pranë Kompanisë PAMM Studio.
Jeni të lutur, bashkë me CV tuaj plotësoni edhe formularin përkates.